Bröstcancerns olika stadier

När läkaren gör en bedömning av hur allvarlig bröstcancern är delar han eller hon in sjukdomen i olika stadier från 0-4. Vilket stadium cancern är i beror bland annat på tumörens storlek, placering och om cancern har spridit sig till andra delar av kroppen. Bedömningen används till att avgöra vilken sorts behandling som är lämplig.

Stadium 0
Det här är ett mycket tidigt stadium där tumören är liten och cancern inte har spridit sig. På läkarspråk kallas det för cancer in situ, det vill säga cancer på platsen.

Stadium 1
Även stadium 1 är ett tidigt stadium. Tumören är mindre än två centimeter och har inte spridit sig utanför bröstet.

Stadium 2
Tumören är fortfarande ganska liten, mellan 2-5 centimeter, men kan ha spridit sig till lymfkörtlar i armhålan.

Stadium 3
Tumören är större än 5 centimeter och har vanligen spridit sig till lymfkörtlar i armhålan. Den kan även ha spridit sig till brösthålan eller överliggande hud.

Stadium 4
Här finns tumörer av alla storlekar som vanligen har angripit även lymfkörtlar. Cancern har också spridit sig till andra delar av kroppen, till exempel skelett, lungor eller lever. Sådana tumörer kallas för sekundära tumörer eller fjärrmetastaser.

Elstongradering
En annan tumörgradering som används är Elstongraderingen från 3 – 9 poäng. Ju lägre poäng desto ”snällare” tumör. Vid Elstongraderingen tittar man på tre olika egenskaper hos tumören:

  • Utseende och storleken på hålrummen hos tumören. Inga hålrum (tubuli) ger 3 poäng, många hålrum ger 1 poäng.
  • Hur många celler delar sig. 3 poäng innebär att många celler delar sig. 1 poäng innebär att få celler delar sig.
  • Hur ”trevliga” ser cellerna ut. Snälla celler får 1 poäng och elaka celler 3 poäng.

Läs även under rubriken  ”Prognostiska faktorer”. 

Källa: BCF Amazona, cancer.nu, föreläsningar av professor Jonas Bergh och artiklar av Niklas Loman. 

 

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02