Bröstcancerforskningen idag, för 50 år sedan och i framtiden

”Vi som arbetar med bröstcancer strävar efter att hitta bästa möjliga behandling för varje enskild bröstcancerpatient. Idag tar vi hjälp av olika faktorer (t.ex. lymfkörtelstatus, tumörstorlek, östrogenreceptorn och HER2 (human epidermal growth factor receptor 2)), som kan förutsäga fortsatt sjukdomsförlopp och behandlingskänslighet. Vid både primär och spridd bröstcancer finns mediciner Mårten Fernösom på olika sätt försöker bekämpa cancern. Det gäller att anpassa behandlingen till varje individ för att undvika både under- och överbehandling. För 50 år sedan visste vi inte att det finns flera olika typer av bröstcancer med olika egenskaper och behandlingskänslighet – medicineringen var mer likartad för alla patienter. Antalet tillgängliga läkemedel var ganska begränsat och man kände inte till värdet av tilläggsbehandling efter operation. I framtiden hoppas vi att med nya forskningsresultat bli ännu bättre på att anpassa behandlingen till varje individ. Nya läkemedel kommer också öka möjligheterna att bota fler patienter.”

Tid

Tisdag 4 maj 2021 kl 14.00-16.00

Plats    BCF Amazona, Digital föreläsning
Föreläsare

Mårten Fernö, Principal Investigator vid Bröstcancer- behandling, Projektledare vid Individuell Bröstcancer- behandling, Principal Investigator vid LUCC – Lunds universitets cancercentrum

Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2021-01-04