Bröstcancerföreningen Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms Län  är den äldsta lokalföreningen (bildades 1978) men också den största, med cirka 2000 medlemmar.

Föreningen är ideell, opolitisk och icke religiöst bunden. Cirka 80 volontärer engagerar sig och bidrar till verksamheten.

Det finns 32 lokala bröstcancerföreningar i Sverige med en gemensam paraplyorganisation, Bröstcancerförbundet www.brostcancerforbundet.se.

Bröstcancerföreningens Amazonas främsta uppgift är att stödja dem som drabbas av bröstcancer och deras närstående, sprida kunskap om bröstcancer och vikten om tidigt upptäckt utan att ge medicinska råd. Ytterligare ett syfte är att påverka politiker och vårdnadshavare så att diagnostik, vård och rehabilitering förbättras utifrån patientens perspektiv. Möjligheter att framföra patienters synpunkter finns också genom de utbildningar av vårdpersonal som föreningen medverkar i.

Föreningen har tre ledstjärnor:

Vår Vision – Ingen ska behöva drabbas av bröstcancer,

Vår mission – Alla i Stockholms län ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård,

Vårt medlemslöfte – Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.

Föreningen stöder bröstcancerforskningen genom att aktivt medverka i Rosaband-kampanjen till förmån för Bröstcancerfonden.

Amazonerna var ett starkt och stridbart folk av idel kvinnor iden grekiska mytologin. Kvinnorna var så inne på att vinna över sin fiende att de lät avlägsna sitt ena bröst för att kunna skjuta pilbåge bättre. Amazonliljan är en tålig växt som man kan lämna utan vatten långa tider. Då vissnar den, men den
kommer igen när man åter börjar vattna den. Denna vackra livskraftiga blomma tycker vi är värdig namngivare till vår förening.

 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02