Bröstcancer

 

Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Var åttonde kvinna drabbas någon gång under sin livstid av bröstcancer. Idag diagnostiseras ungefär 8 000 kvinnor med bröstcancer varje år och totalt hittar man hos dessa kvinnor ca 10 000 tumörer. Antalet fall och incidensen för bröstcancer ökar.

Några av förklaringarna till ökningen är att vi blir flera invånare, att bröstcancer upptäcks tidigare samt att medellivslängden ökar.  Alla kvinnor i Sverige kallas idag till mammografiscreening i åldern 40-74 år. Utanför dessa åldersintervall är det extra viktigt med självundersökning och att söka vård om man känner en förändring i bröstet. Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv, därför är det viktigt  att gå på regelbundna mammografiundersökningar samt att regelbundet undersöka sina bröst.

Man kan inte peka ut en orsak till bröstcancer, troligtvis finns livsstilsfaktorer, hög produktion av östrogen  och i viss mån ärftlighet bland orsakerna.

Glädjande är att de flesta blir friska efter behandling och  även om bröstcancer har hunnit sprida sig  kan många leva ett långt och bra liv i första hand på grund av nya mediciner.

Källa: Socialstyrelsen och BCF Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-11-21