Broschyrer

På denna sida visar vi vilka broschyrer som vi har och som handlar om bröstcancer och behandling.

Vi har ingen beställningstalong på sidan. Anledningen till detta är att vi har svårt att hinna med att administrera utskick av enstaka broschyrer.

Om du vill ha någon av våra broschyrer föreslår vi du gör på något av följande sätt:

  • Kom till oss och hämta broschyrerna. Öppet varje dag mellan 10.00 och 14.00.
  • Ring kansliet och gör upp med oss om hur vi ska skicka dem.
  • Maila till oss på kansliet och meddela hur du vill ha dina broschyrer.

Administrationsavgift tillkommer på alla priser nedan samt porto om vi skickar hem varorna till dig.

Broschyr utgiven av BCF Amazona

Länk Typ av broschyr Pris SEK
Klicka på bilden för att få PDF-fil eller ytterligare info

forstasidan

Någon att prata med….Någon som förstår…. A5-folder som beskriver BCF Amazonas verksamhet i Stockholm.

0:-

 

Broschyrer utgivna av BRO
(Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation)
För ytterligare information läs på www.bro.org.se

Bild Typ av broschyr Pris SEK
Broschyrerna finns endast i pappersformat och ej som PDF om bilderna är ej klickbara.
broflersprak89665945-origpic-0497ba Informationsbroschyr om bröstcancer på olika språk. Ej PDF.

0:-

bromammo38920143-origpic-dee6e9 BRO-rapport nr 1 2016 om mammografi PDF.

0:.

broojamlik38920153-origpic-b83a06 BRO-rapport nr 2 2016 om ojämlik bröstcancervård
PDF.

0:-

brospridd60467713-origpic-0e17c9 BRO-rapport nr 3  2016 om spridd bröstcancer PDF.

0:-

BRO_lakemedel BRO-rapport nr 4 2017

  • Långsam process 
  • Bristande transparens
  • Ojämlik behandling

Rapport om introduktion av nya läkemedel i Sverige PDF.

0:-

broabc38135959-origpic-64c277 Rosa lexikon. Finns även som PDF. 0:-
lillatrippel Lilla boken om trippelnegativ bröstcancer PDF. 

0:-

IMG_20171116_0005 Ta hand om din lust. 

BRO – Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. En broschyr som beskriver verksamheten hos BRO och BCF. Ej PDF.

0:-

bronagon38553337-origpic-a5a5b5

BRO – Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. En broschyr på engelska som beskriver verksamheten hos BRO och BCF. Ej PDF.

0:-

brohistorik38553589-origpic-096821

BRO historik, 1992-2002. En historiebeskrivning hur verksamheten utvecklats dessa 10 år. Makt och inflytande för patienterna är en viktig fråga för BRO/BCF.
Ej PDF.

5:-

Bröstcancer. Vad händer när man drabbas? Ej PDF.

5:-

brobc38551951-origpic-d03e0c

Bröstcancer. Kortfattad information om symptom, självundersökning, mammografi och behandling.
Ej PDF.

3:-

brofragor38554327-origpic-1e4f7e

Funderingar och frågor om bröstcancer inför ditt läkarbesök. Ej PDF.

3:-

broduschlapp38554617-origpic-044e47

Lär känna dina bröst. En lätt förklaring hur man går tillväga för att undersöka sina bröst. Ej PDF.

0:-

broklamdag38567617-origpic-115ae9

Klämdagen en app som påminner om  att undersöka brösten med en kortfattad beskrivning hur man går tillväga. Ej PDF.

0:-

När någon du tycker om får bröstcancer – våga tala om det. Vad kan du som anhörig göra? Var en medmänniska.
Ej PDF.

5:-

brospridd57731615-origpic-af666b

Till dig som fått besked om Spridd Bröstcancer I den här foldern vill vi ge dig som fått besked om Spridd Bröstcancer lättillgänglig information om sjukdom och behandling samt uppgifter om vilket stöd det finns att få. Ej PDF.

0:-

brospridd38554485-origpic-a92bb8

Informationsbroschyr för dig som har bröstcancer som spridit sig. Ej PDF.

0:-

broanhorig60452903-origpic-601082

Till dig som har en anhörig med Spridd Bröstcancer Den här foldern är tänkt för dig som är närstående till en kvinna som fått besked om att hon har spridd bröstcancer. Oavsett hur just er situation ser ut vet vi att du befinner dig i en tuff tid och att du prövas hårt på många plan. Ej PDF.

0:-

brolymf38567389-origpic-232fbe

Handbok för dig med risk för, eller har lymfödem. Denna handbok har kommit till för att på ett enkelt sätt förklara vad lymfödem är och hur du själv kan öka lymfflödet om du hat fått lymfödem eller har risk för att få det.Eftersom kunskapen om lymfödem och hur man ska behandla lymfödem i allmänhet är ganska liten hos de flesta inkl. vårdpersonal, är det också viktigt att öka förståelsen för denna diagnos. Ej PDF.

50:-

broalska38934667-origpic-411366

Broschyr i A6-format med kortfattad info om BRO och bröstcancerfonden, vår Stödpersonsverksamhet och vikten av att undersöka sina bröst. Ej PDF.

0:-

broillam38567239-origpic-460e37

Illamående vid cancerbehandling. Till dig som behandlas med cytostatika. Ej PDF.

0:-

 brovagledning38553941-origpic-03b803  Informationsbroschyr om de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring vid screening och diagnos av bröstcancer. Utgiven i oktober 2007 av Europa Donna. Ej PDF.  5:-
brostralskador38554795-origpic-a9d15c Strålskador på huden och hur de kan avhjälpas.
Ej PDF.
0:-
broforstopp38554441-origpic-706b2f Förstoppning vid behandling av cancersmärta.
Ej PDF.
0:-

Böcker som säljs genom BRO

För ytterligare information läs på www.bro.org.se

brobidrag38468945-origpic-82a71b Noveller, essäer, sagor, lyrik, utdrag ur bloggar och självbiografiska texter samsas om utrymmet i den 200 sidor tjocka boken. Tjugoåtta författare har bidragit med sina texter för att delta i kampen mot bröstcancer. Deras förhoppning är att läsaren ska, förutom att stödja forskningen kring cancer, hitta en ny, intressant författare att följa. Med sitt varierade innehåll är ”Bidrag” en utmärkt presentbok. Det finns något intressant att läsa för alla! 100:-
brorosaboken38567455-origpic-b22b96 Varje år får 8000 svenska kvinnor beskedet att de har bröstcancer. Det är 21 kvinnor varje dag. En kvinna var 68:e minut. I Rosa Boken berättar kända författare och vanliga svenskar – överlevande, partners, barn och barnbarn – om sina erfarenheter av sjukdomen. Deras historier är vittnesmål från en plats där alla föreställningar om livets självklarhet ersätts av rädsla och ovisshet, men där lycka och hopp fortfarande kan spira. 40:-
brotrostebok38920173-origpic-2f8e98 MIN CANCER tröstebok och musik av Gösta Linderholm Författare: Lena A Linderholm Pris 150 kronor Det här är en bok med bilder och tankar hämtade från Lena Linderholms dagböcker under tiden hon behandlades för bröstcancer. En bok om skratt, gråt och ångest men också om glädje och förtröstan. Boken innehåller också några recept, ett konstkort och Göstas musik på en ny CD – ”Madame Lavendel”. 150:-
broattmotas38469049-origpic-d15629 I boken ”Att mötas – En resa i sorg, glädje och insikt” skriver Jenny Jobring i dagboksform. 2011 gick hennes mamma bort efter en längre tids sjukdom i cancer. För att hantera sin mammas cancer och den väntande döden skrev hon under tiden en bok. I korta stycken skriver hon om tankar och känslor, om död och relationer och om ett farväl på flera månader. För Jenny blev skrivandet ett utforskande av hennes rädslor. 150:-

Broschyrer utgivna av Cancerfonden.

För ytterligare information läs på
www.cancerfonden.se

Länk Typ av broschyr
Sök i Cancerfondens webbutik vilka broschyrer som fortfarande finns tillgängliga. Vi har valt att direkt länka till informationen hos Cancerfonden istället för till broschyrerna. Vissa av de broschyrer vi hänvisar till kan ha utgått ur Cancerfondoens sortiment.


Att vara med i en forskningsstudie – En broschyr som förklarar innebörden att vara med i en forskningsstudie och hur man därigenom får en chans att vara med och förbättra cancervården.

 0:-

Att vara närstående vid livets slut – Broschyren finns för närvarande inte hos oss men den är beställd.  0:-


Bröstcancer – Broschyren vänder sig till dig som nyligen fått besked om att du har bröstcancer. Den innehåller svar på några av dina frågor om sjukdomen och om hur undersökning och behandling går till. Eftersom det finns olika former av bröstcancer och inget fall är det andra likt, är det förstås din läkare som bäst kan svara på vad som gäller för just din sjukdom.  0:-

logo-cancerfonden-small

Motion mot bröstcancer  0:-


Cancer – En broschyr som kortfattad förklarar vad cancer är och hur celldelningen i kroppen fungerar. Broschyren finns bara som PDF att ladda hem från Cancerfonden.  0:-


Cytostatikabehandling – En broschyr för dig som får behandling med cytostatika. Den förklarar vad cytostatika är och hur behandlingen går till. Du får också råd om vad du kan göra för att må så bra som möjligt under behandlingsperioden.  0:-


Mat vid cancer – Broschyren vänder sig till dig som har en cancersjukdom och som undrar över hur du ska äta för att må så bra som möjligt. Alla behöver inte ändra sina matvanor, men många behöver det för att inte minska i vikt och bli onödigt trötta.  0:-


Mammografi – Den här broschyren är till för dig som vill veta mer om mammografi. Den beskriver vad mammografi är och besvarar vanliga frågor om mammografi. Finns endast som PDF-fil.  0:-

När en arbetskamrat får cancer – finns endast som PDF-fil och är en kort information med tips till arbetskamrater när någon på ens arbetsplats drabbats.  0:-


Sex och cancer – En broschyr som beskriver känslor och hur sexlivet kan fungera under cancerbehandling. Cancer kan medföra allvarliga hinder i samlivet. Om ett par har haft problem i sitt samliv tidigare, finns det risk att svårigheterna förvärras.  0:-


Smärtbehandling vid cancer – Broschyren vänder sig till dig som har en cancersjukdom och smärtor i samband med sjukdomen. Den vänder sig även till anhöriga och kan förhoppningsvis öka förståelsen för vad smärta är, hur den uppstår samt hur den kan behandlas.  0:-


Strålbehandling – En broschyr till för dig som får eller ska få strålbehandling mot någon cancersjukdom. Här finns information om varför man ger behandlingen, hur den fungerar och vad som kommer att hända vid dina besök på strålbehandlingsavdelningen. Det finns även avsnitt som handlar om biverkningar och kostråd.  0:-

Övriga broschyrer

hormonell

Hormonell behandling vid bröstcancer. Ej PDF.

0:-

IMG_0002

Bröstcancer. Karolinska Institutets forskare skriver. Jonas Bergh, Yvonne Brandberg, Ingemar Ernberg, Jan Frisell, Carl Johan Fürst och Per Hall. Gåva från Karolinska Institutet till BCF Amazona.
Ej PDF.

0:-

9789175790343_200_jag-vill-fan-leva_pocket

Jag vill fan leva. Karin Björkegren Jones. Gåva från Eva Melke. Ej PDF.

0:-

Att stärka patientens ställning – vägledning för patienter och personal. (Sthlms läns landsting).
Ej PDF.

0:-

Det gäller dig! En bok om bröstcancer-beskedet (Pharmacia Oncology).
Ej PDF.

0:-

Din bok när mamma eller pappa är sjuk (utgiven av Cancerföreningen i Stockholm). Ej PDF.

0:-

min_bok_2013 (1)_Sida_01

Min bok när mamma, pappa eller ett syskon blev sjuk. Landstinget i Jönköping. Ej PDF.

0:-

Barn som är närstående - Kunskapsunderlag (1)_Sida_01

Barn som närstående. Stockholms sjukhem. Ej PDF.

Vi på BCF Amazona har också ett bibliotek och du är välkommen att låna och läsa böcker. Öppet vardagar mellan 10.00 och 14.00.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

 

Denna sida uppdaterades senast: 2018-09-27