Bräcke Diakoni – Mösseberg

bracke3 Mösseberg Rehabcenter bracke3

RehabCenter Mösseberg. Vi skapar förutsättningar att stärka och förbättra de egna resurserna. Individens kraft, kontroll och medvetna val är grunden i det arbetet. Här finns tid för reflektion, stöd och hjälp med verktyg & strategier för att uppnå en god livskvalitet. Våra rehabiliteringsprogram har som mål att ge tid för återhämtning och kunskap om de egna resurserna – då kan livskvaliteten och funktionsförmågan öka. Tillsammans skapar vi förutsättningar så att de kan stärkas och förbättras.

Vi arbetar med individanpassade program där gästen själv medverkar aktivt i behandlingsprocessen. Metodiken bygger på individuella behandlingar, gruppen, utbildningsaktiviteter samt föreläsningar.

Onkologisk rehabilitering. Rehabilitering efter cancersjukdom kräver att man väger in flera aspekter då sjukdomen ofta påverkar individen på flera plan. Det är vanligt att man blir fysiskt och psykiskt nedsatt efter den tuffa behandlingen och att man då behöver professionell hjälp. Vi vill ge ökad kunskap om de egna resurserna, öka kroppsmedvetande och lära sig trivas med sig och sin kropp.

I samråd mellan gäst och team utformas ett individuellt program. I programmet ingår individuell träning, behandling, omvårdnad samt möjlighet till enskilda samtal och gruppaktiviteter. Det kan handla om att få kunskap om och aktivt träna kondition, rörlighet, styrka. Att hitta verktyg för hantering av stress, ny livssituation och smärta samt få kunskap om kroppens och själen samspel. Att få tid till återhämtning.

Målsättning är att ge ökad livskvalitet och funktionsförmåga fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.

Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ). Vi vänder oss till personer med primära och sekundära lymfödem. Målsättningen med rehabiliteringen är att genom ett eget, aktivt deltagande öka livskvalitet och funktionsförmåga såväl fysiskt, psykiskt socialt som existentiellt. Ge kunskap och förmåga till aktiv egenvård vilket är avgörande för resultatet på lång sikt och minska volymen av lymfödemet.

Vi arbetar efter metoden Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) där lymfdränagebehandling, bandagering, egenmassage, undervisning och fysisk aktivitet enskilt och i grupp, är de bärande komponenterna i programmet.

Du kommer till oss på RehabCenter Mösseberg via remiss, fondmedel eller egna medel.

Har du frågor är du välkommen att ringa 0515 – 43 309

Du kan också få mer information på vår hemsida genom att klicka här

bracke1

Denna sida uppdaterades senast: 2023-02-14