Biverkningar

I princip är inga behandlingar helt biverkningsfria. Däremot skiljer sig besvären väldigt mycket från person till person. Vissa känner av sin behandling marginellt, medan andra får större besvär. De senaste åren har forskningen gett många olika sätt att motverka och förhindra biverkningar. Om du får någon form av besvär, som du misstänker har med din behandling eller sjukdom att göra, ska du kontakta din läkare eller kontaktsjuksköterska så fort som möjligt. Det finns hjälp att få.

Det är viktigt att du inte känner dig socialt isolerad eller ständigt är orolig och nedstämd. Försök att hitta ditt sätt att få stöd under behandlingen. Olika personer hanterar sin situation på olika sätt, men försök att upprätthålla umgänge och sociala nätverk på en nivå som passar dig och som du orkar med. Här kan vi på bröstcancerföreningen hjälpa dig att komma i kontakt med andra som drabbats.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona, cancer.nu samt 1177.se

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02