Biverkningar endokrin behandling

Hormonterapi ger biverkningar som hänger samman med bristen på östrogen i kroppen. Därför liknar biverkningarna sådana besvär som kvinnor kan uppleva i klimakteriet och den kan orsaka till exempel ledbesvär, torra slemhinnor, värmevallningar, viktökning, svettningar och illamående. Samma sak gäller här – vissa märker knappt av sin behandling medan andra upplever stora besvär. Tycker du att det är för påfrestande, ta kontakt med din läkare. Det kan finnas hjälp mot problemen eller annan medicinering som ger mindre biverkningar för dig.

Tamoxifen/Nolvadex har även östrogenlika effekter, sänker blodfetter, sänker det farliga kolesterolet och hindrar även skeletturkalkning liknande den effekt östrogen har och minskar kanske risken att få tjocktarmscancer, men har också östrogenlik effekt i livmodern. Efter lång tids behandling kan det medföra en mycket liten ökning av risken för livmodercancer. Frekvensen är så låg att regelbunden undersökning inte krävs men kvinnan måste vara uppmärksam på blodblandade flytningar eller blödningar. Preparatet medför även, i likhet med annan hormonell behandling, en något ökad risk för blodpropp.

Aromatashämmare. De vanligaste biverkningarna är ledstelhet och ledsmärtor samt torra slemhinnor i underlivet.En viss leverpåverkan har registrerats men det gäller även alla de andra hormonpreparaten. Förhöjningen av levervärden är liten och ligger stabilt, men en eventuell höjning måste kontrolleras. Finns det en leversjukdom redan före bröstcancern påverkar det förstås bedömningen vid val av preparat.

Goserelin. Behandlingen påverkar äggstockarna så att de slutar producera östrogen. Klimakterieliknande symptom är vanliga biverkningar. När behandlingen avslutas börjar äggstockarna att producera östrogen igen.

Vi rekommenderar varmt boken ”Ta kommandot över din bröstcancer” skriven av Eva Langlet, en av BCF Amazonas aktiva medlemmar. Eva har också gjort en stor studie över vilka biverkningar kvinnor med antihormonell behandling upplever.  

Ytterligare information finns i en skrift från Södersjukhuset. Mer information här. 

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-03-09