Biverkningar cytostatika

Cellgiftsbehandling måste inte innebära att du får biverkningar, men det är dock vanligt. Det beror på vilken sorts läkemedel som används och i vilken omfattning. Biverkningar som kan förekomma är håravfall, illamående, trötthet och minskat antal blodkroppar. De flesta av biverkningarna försvinner när behandlingen är över.

Cytostatika påverkar också äggstocksfunktionen och hos unga kvinnor kan klimakteriesymptom uppträda. I vissa fall försvinner menstruationen för gott. Om du är ung och vill ha barn efter behandlingen bör du prata med din läkare om det innan du påbörjar din behandling.

Det går att minska biverkningarna. Biverkningarna går att minska under behandlingstiden genom att motionera försiktigt, äta sunt och vila mycket. Här är några råd från andra som gått igenom en cancerbehandling samt från vårdpersonalen. Du kommer att få många råd från olika håll. En del kanske du upplever som motsägelsefulla eller inte tilltalar dig alls. Lyssna och ta bara till dig det som passar dig!

  • Tänk positivt! Och försök att se att behandlingen är till för att göra dig frisk! Om du kan känna att behandlingen är en hjälp för dig istället för att ”förbanna” den så stärker det dig och din kropp.
  • Gör klart för dig, gärna tillsammans med anhöriga eller en av våra stödpersoner, hur din behandlingsplan ser ut. Då kan du lättare följa din behandling och känna dig mer motiverad.
  • Det är viktigt att du inte känner dig socialt isolerad eller ständigt är orolig och nedstämd. Olika personer hanterar sin situation på olika sätt men försök att upprätthålla umgänge och sociala nätverk på en nivå som passar dig och som du orkar med.
  • Eftersom kemoterapin gör att du blir mer känslig för infektioner är det dock klokt att undvika kontakt med sjuka personer under behandlingen.

Berätta alltid för sjukvårdspersonalen vilka besvär du har eller vad du längtar efter. Det finns mycket hjälp att få. Du kan även vända dig till någon av våra stödpersoner.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona samt Att stärka kropp och själ på Psykosocialteamet Radiumhemmet samt 1177.se. 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07