Biverkningar antikroppsbehandling

Herceptinbehandling

Herceptin var det första målsökande läkemedlet mot bröstcancer. Det är fortfarande ett av de mest använda.

Det flesta patienterna har inga biverkningar alls, några kan få lite frossa, ledvärk och muskelvärk. Den enda allvarliga biverkan man sett är hjärtskada hos cirka 2 procent av patienterna. Man bör iaktta försiktighet när man ger Herceptin till kvinnor med känd hjärtsjukdom.

Perjeta

Pertuzumab (Perjeta) är kan ges vid behandling av metastaserande HER2-positiv bröstcancer i kombination med trastuzumab och docetaxel.  Studierna visar på cirka sex månaders förlängd progressionsfri överlevnad. Data talar även för en förlängd totalöverlevnad.

Antikroppar odlas fram i celler från någon annan djurart, framför allt mus. Några av antikropparna är chimära (mix human/mus), men de flesta är helt humaniserade.

Källa: BCF Amazona och Cancerfonden

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07