Bilddiagnostik och AI

Fredrik Strand är röntgen-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och forskar på användandet av magnet-kamera (MR) och artificiell intelligens (AI) inom radiologi och bröstcancerscreening.
Fredrik har läkar- och doktorsexamen från KI, civilingenjörsutbildning från Lund och postdoktoral forskning från University of California San Francisco. Fredrik
Han kommer att presentera den senaste forskningen inom området och belysa frågor som:
Hur träffsäker är AI jämfört med röntgenläkare?
Hur kan man kombinera AI och röntgenläkare för att hitta cancern tidigare?
Han kommer också att beskriva studier som är på väg att starta i Stockholm där AI används för detektering av cancer i mammografier samt för att föreslå magnetkamera som komplettering till mammografi.

Välkomna!

Tid

Tisdag 3 november 2020 kl 18.00-20.00

Plats    BCF Amazona, Digital föreläsning
Ledare Fredrik Strand, MSc MD PhD Röntenläkare, Karolinska Univeristetssjukhus
Max antal 25 personer
Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2020-10-06