Bidragsgivare och andra företag som stöttar vår verksamhet ekonomiskt

Bidragsgivare

Länk Beskrivning

CURO, Riksföreningen för Cancersjuka som gett bidrag till Amazonas samtalsgrupper.

Lidaloppet som stöder Bröstcancerfonden och BCF Amazonas arbete
Stockholms Läns Landsting
Som handikapporganisation får vi bidrag från Stockholms läns landsting (SLL). De enheter som ger bidrag till vår verksamhet är HSN (Hälso- och Sjukvårdsnämnen) samt SLL för den intressepolitiska verksamheten. Vi får även bidrag för vissa rehabiliterande och friskvårdande insatser från landstingsstyrelsens förvaltning.
Övriga företag som finns med som annonsörer men som ej finns på annan plats än på denna hemsida
Länk Beskrivning
Roche som stöttat oss ekonomiskt för att vi ska kunna genomföra våra föreläsningar.
Novartis som stöttat oss ekonomiskt för att vi ska kunna genomföra våra föreläsningar.
mera.se som ger oss bra rabatter på våra T-shirts med rosa bandet.
Stockholms Stadsnät som bjuder oss på vårt bredband

Denna sida uppdaterades senast: 2019-06-25