Bidragsgivare och andra företag som stöttar vår verksamhet ekonomiskt

Bidragsgivare

Region Stockholm
Som handikapporganisation får vi bidrag från Region Stockholm. De enheter som ger bidrag till vår verksamhet är HSN (Hälso- och Sjukvårdsnämnen) samt SLL för den intressepolitiska verksamheten. Vi får även bidrag för vissa rehabiliterande och friskvårdande insatser från landstingsstyrelsens förvaltning.
Företag
Länk Beskrivning
Roche som stöttat oss ekonomiskt för att vi ska kunna genomföra våra föreläsningar.
Novartis som stöttat oss ekonomiskt för att vi ska kunna genomföra våra föreläsningar.
Stockholms Stadsnät som bjuder oss på vårt bredband

Denna sida uppdaterades senast: 2021-01-22