Behandlingar

Utifrån mammografi, cellprov och ultraljud fastställer läkaren hur bröstcancern ska angripas. Din egen berättelse är en viktig del av diagnosarbetet. Läkaren behöver bland annat veta om du har ont, hur länge du har haft eventuella besvär eller när du upptäckte förändringarna första gången. Och eftersom bröstcancer kan vara ärftlig är det bra om du kan redogöra för om någon eller några av dina släktingar har haft bröstcancer eller annan cancer.

Du kanske vill fundera en stund på vilket bröstcentrum du vill bli behandlad på. Du har rätt att välja vilket du vill. Alla Stockholms bröstcentra ska kunna erbjuda dig en fullgod vård. Strålbehandling ges endast på Karolinska och Södersjukhuset. Läs mer vad de olika bröstmottagningarna i Stockholm erbjuder under rubriken ”Bröstmottagningar i Stockholm.” 

Det börjar oftast med en operation. De allra flesta brösttumörer opereras direkt, medan vissa kräver cytostatika, strålning eller hormonbehandling innan operation genomförs. I sällsynta fall kan tumören inte opereras. Då sker istället behandling med cytostatika, strålning eller hormonbehandling.

Under operationen tas även ett antal lymfkörtlar i armhålan ut för att undersökas i laboratorium. Läs mer under separata rubriker.

Sedan följer ett par veckors analysarbete. Efter operationen behöver patologerna ca två veckor för tumör- och lymfkörtelanalys i laboratorium. Därefter vet läkarna och du mer om din cancer: tumörens storlek, hormonkänslighet, tillväxthastighet, eventuell spridning i lymfsystemet m.m. Det är oftast ett läkarteam som kommer fram till vilken behandling som ska gälla just dig. Teamet består av en kirurg, en patolog som arbetar i laboratoriet, onkologen som är expert på cancer, en bröstradiolog (röntgenläkare) och kontaktsjuksköterska. I Stockholm diskuteras alla bröstcancerfall på s.k. multidisciplinära konferenser. Detta gäller även vid återfall i bröstcancer.

Olika sätt att vidarebehandla bröstcancer. För att minska risken för återfall behöver de allra flesta ha någon typ av vidare behandling efter operationen. Behandlingarna utvärderas hela tiden och man förfinar när olika metoder skall användas, hur länge de skall tas och i vilka kombinationer. Metoderna som främst används idag kan användas var för sig eller i kombination med varandra:

  • Strålning mot det opererade området
  • Kemoterapi, som även kallas cytostatika
  • Hormonterapi som påverkar kroppens hormoner
  • Antikroppsbehandling om tumören visar övertryck av HER2.
  • Immunterapi
  • Annan medicinering utvecklas och studeras kontinuerligt.

Det händer även att operation är det enda som görs. Detta om det är en lindrigare form av bröstcancer eller om patienten har andra sjukdomar som gör att övriga behandlingar inte är lämpliga.

Vilka behandlingar blir det? Beslutet om vilka behandlingar du rekommenderas grundar sig i vilken slags tumör du har och hur den beter sig, men också hur din hälsa är i övrigt och hur du mår psykiskt och socialt. Om du hamnar i en valsituation så ge dig tid att tänka! Det är viktigare att du hunnit tänka igenom ditt beslut än att börja en behandling alltför snabbt. Att söka information och ställa många frågor kan dessutom vara ett bra sätt att hantera sin oro.

Källa: BCF Amazona från diverse olika föreläsningar om ämnet.

Denna sida uppdaterades senast: 2022-10-11