Behandling av lymfödem

Vilken typ av vård man behöver är helt beroende på hur ditt lymfödem ser ut och kan därför inte skrivas ned här. Minimibehandling vid ett nydebuterat lymfödem är två veckors intensivbehandling. Anledningen till detta är att det tar relativt lång tid att lära sig att leva med ett lymfödem. Därför behöver man få hjälp att behandla ned ödemet direkt för att sedan själv kunna hålla det under kontroll. I Stockholm kan du få remiss till t.ex. Bräcke Diakoni RehabCenter Mösseberg i Falköping om du behöver en intensivbehandling. För att få komma till dessa måste du ha en remiss från din läkare. Se vidare under avsnittet Rehabilitering.

Det finns två typer av behandling och dessa är:

  1. Intensivbehandling – omfattar 2-3 veckor med behandling 1-2 ggr per dag. På intensivbehandlingen får man ofta också prova ut en kompressionsstrumpa samt lära sig viss egenbehandling av sitt lymfödem.
  2. Underhållsbehandling – ges med olika periodicitet beroende på ditt behov. Underhållsbehandling omfattar även egenvård och kompressionsstrumpa.

När du provat ut en kompressionsstrumpa skall den kontrolleras var 4:e-6:e månad hos lymfterapeuten annars kan den göra mer skada en nytta.

Du har rätt att ta ut flera uppsättningar armstrumpor, handskar och bandage per år. Vid varje tillfälle betalar du en viss egenavgift. Om armstrumpan inte längre passar, har du rätt att få ut en ny. Handskar kan man få fler av eftersom de lätt blir smutsiga. Viktigt att strumpan byts ut regelbundet efter kontroll hos lymfterapeut.

Enbart kompressionsstrumpa är inte tillräckligt! Kompressionssstrumpan är endast ett komplement till behandlingen med lymfterapi eller KFÖ. Acceptera inte strumpan som enda behandling – du har rätt att få komplett behandling med lymfterapi!

Källa: BCF Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07