Barns behov av information och stöd när de lever med svårt sjuk förälder

Rakel Eklund, leg specialist-sjuksköterska i psykiatrisk vård och filosofie doktor i palliativ vård presenterar resultaten från sin avhandling.
Föreläsningen kommer handla om barn som lever med en svårt sjuk förälder som vårdas inRakel Eklund pressbildom specialiserad palliativ sjukvård och deras behov av information, kommunikation och stöd. Samt barnens erfarenheter av det familjecentrerade stödprogrammet ”the family talk intervention”.

 

Tid Tisdag 8 mars 2022 kl. 14-16
Föreläsare 

Rakel Eklund

Anmälan
Plats BCF Amazona, Digital möte

Denna sida uppdaterades senast: 2022-01-07