Rebecca

Enkäten som skickades ut via mejl från oss i Projekt REBECCA för ett tag sedan har i skrivande stund fyllts i otroliga 574 gånger! Genom detta har vi fått in väldigt mycket intressant och värdefull information.

Här nedan kan du se lite av de resultat vi fått genom enkäten.

När vi tittar på vilka åldrar vi har nått ut till med den här enkäten kan vi se att vi har fått svar från personer ur alla ålderssegment, alltså från under 30 års ålder ända upp till personer över 75 år (figur 1). Den procentuella åldersfördelningen är också liknande den åldersfördelning man ser hos personer som insjuknat i bröstcancer här i Sverige. Detta gör att vi kan konstatera att vi har lyckats nå ut till en grupp som åldersmässigt representerar svenska bröstcancerpatienter i stort.

Vidare kan vi se att mer än hälften av de som besvarade enkäten blev diagnostiserade med bröstcancer för mindre än 5 år sedan (figur 2) och 80% av de svarande har avslutat sin primära behandling.

Vid frågan om man under den senaste tiden upplevt några övriga bröstcancerrelaterade hälsoproblem kan vi se att majoriteten av de svarande upplever ett eller flera av de hälsoproblem vi listat (figur 3). Detta visar på hur vanliga dessa problem är samtidigt som det visar att många lider av fler av dessa problem samtidigt. De tre vanligaste problemen var utmattning, benhälsoproblem och Neuropati. Dessa svar lyfter fram vikten av att arbeta för att underlätta just dessa symptom/bieffekter efter bröstcancer.

Följ med oss till Fjäderholmarna!

Äntligen kan vi genomföra vår planerade utflykt
Fredagen den 4 juni kl 11.15 samlas vi på Strandvägen för att tillsammans gå ombord på Strömmakanal-bolagets båt som avgår kl 11.30. Resan till Fjäderholmarna tar ca 30 min. Efter en enklare lunch gör vi en Pralinpromenad runt ön, därefter finns det tid för egna aktiviteter innan båten kl 16 tar oss tillbaka till Strandvägen. Vi vet ännu inte hur stor grupp v,i på grund av pandemirestriktionerna, kan vara. Medlemmar har förtur och betalar 350 kr inklusive båtresa. I mån av plats kan icke-medlemmar följa med till självkostnadspris 475 kr.
Läs mer om aktiviteten i vår tidning Amazona. (Observera att avresetid och plats är ändrat.)
Fjädrholmarna -1

Cytostatikabehandling och vaccination

Påverkar cytostatikabehandling effekten av vaccination mot covid-19? Vem ser till att jag får min vaccination? Och finns det några risker för mig som bröstcancerpatient med de olika vaccinationer som erbjuds i Sverige? Det är många som hör av sig till oss med frågor om bröstcancer och vaccination mot covid-19. Därför har Brötcancerförbundet intervjuat den erfarne onkologen Johan Ahlgren om vad som gäller. Se hela intervjun på här:

PERSPECTIVE studien

Läs gärna informationen från Yvonne Wengström och Studieteamet vid Rörelseglädje labbet, du kanske har möjlighet att delta?

Hur ser patienter med avancerad bröstcancer på träning under pågående behandling – PERSPECTIVE studien

Det är allt vanligare för personer med bröstcancer att vara fysiskt aktiva under sjukdom och behandling ofta med stöd av en sjukgymnast eller personlig tränare.

Idag har vi bristande information och kunskaper om vilken typ av träningsprogram som personer med spridd sjukdom skulle vara intresserade att delta i. Till exempel det är fortfarande oklart vilka mål, vilken typ av träning man föredrar och vilka hinder som man står inför om man vill vara fysiskt aktiv vid spridd sjukdom. Med denna studie vill vi få mer kunskap om mål, värderingar och hinder och möjligheter för att kunna förbättra träningsprogram och möjligheter för framtida patienter.

I takt med mer effektiva behandlingar, lever fler och fler individer med spridd bröstcancer och konfronteras med biverkningar och medföljande påverkan på livskvalitet. Dessutom har man visat på positiva effekter av träning på kondition, smärta, sömnsvårigheter, illamående och återgång till arbete. Men det saknas idag evidens för träning för patienter med spridd cancer.

Syftet med studien är att undersöka olika perspektiv på träning nationellt i Sverige – studien genomförs även i andra Europeiska länder och Australien.

Deltagande innebär att fylla i studieenkäten vid ett tillfälle och det kan göras antingen online via en web länk eller på papper. För den som är intresserad finns möjlighet att delta i en web baserad fokusgruppsintervju vid ett tillfälle tidsåtgången beräknas vara 2 timmar totalt.

 

Om du är intresserad att delta i studien kontaktar du oss för att mer information på email rorelsegladje@sll.se eller på telefon 08 517 782 59

 

Yvonne Wengström för

Studieteamet vid Rörelseglädje labbet

Hjälp våra forskare!

Uppfattning om risker under Coronaviruset hos personer med cancer i Region Stockholm – svara på enkät

 

Syftet med den här forskningsstudien från Karolinska Institutet är att skaffa kunskap om hur personer med cancer uppfattar risker vid Coronaviruset och hur det är relaterat till följsamhet till behandling och psykologiskt välbefinnande.

Om du är en vuxen som har en cancerdiagnos och går på behandling eller kontroller för sin cancer inom Region Stockholm, klicka på länken för mer information och för att komma till den anonyma digitala enkät som tar ca 15-20 minuter.

Länk till enkäten: https://mta.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3pVTkmXJgiDJKVn?Q_Language=SV

corona