Att vara förälder med cancer

Man har i studier belyst svårigheterna att kombinera föräldraskap (barn under 18 år)
med den egna cancern. 42% av de tillfrågade upplevde psykiska problem som ångest
och depression och ett bristfälligt stöd från vården. Nu har det tagits fram en evidensbaserad gruppmetod där man under 7-8 veckor enkelt kan delta online.

Tid Onsdag 18 september, kl. 18.00 – 20.00
Plats BCF Amazona, Digital möte Zoom
Föreläsare Maria Romare Strandh, doktorand
vid Uppsala universitet
Anmälan

Denna sida uppdaterades senast: 2024-07-10