Att tänka på inför läkarbesöket

Det är inte lätt att gå till en läkare och vara så klarsynt att man tar upp allt man vill diskutera eller ha svar på. Inte minst om besöket handlar om misstänkt cancer. Därför är det klokt att skriva ner allting du vill berätta eller fråga om. Likaså är det bra om du ber läkaren rita och beskriva vad hen vet om din sjukdom och var en eventuell tumör sitter.

Du kan även be läkaren att göra en sammanfattning i slutet av ert möte så du kan skriva ner informationen. Då är det lättare att tänka igenom allt när du kommer hem. Många tar med sig en närstående som får hjälpa till att ställa frågor till läkaren. Vården är skyldig att ge dig en skriftlig vårdplan så att du vet hur din fortsatta behandling kommer att genomföras.

Frågor att ställa vid misstänkt förändring eller knöl i bröstet:

  1. Vilka undersökningar behöver göras för att ta reda på vad det är för förändring eller knöl?
  2. Hur lång tid tar det att få besked om vad undersökningen visat?
  3. Vad kommer att ske sedan om det visar sig vara cancer?

Källa: BCF Amazona samt cancer.nu 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07