Att delta i en bröststudie – hur bidrar jag till forskningen

Vad innebär det att delta i en forskningsstudie?
Att som patient delta i en forskningsstudie kan innebära en vinst både för dig själv och för framtida bröstcancerpatienter. Men vad innebär det i praktiken för dig som patient?
Forskningssjuksköterskorna Gunilla Sellerstam och Agneta Lindeberg kommer att berätta om sina arbeten och om vilka studier som pågår på Karolinska och på Södersjukhuset.

 Tid  Onsdag 27 oktober 2021, 18.00 – 21.00
 Plats  BCF Amazona, Digitalt möte
 Föreläsare  Gunilla Sellerstam, Forskningssjuksköterska  Södersjukhuset
Agneta Lindeberg, Forskningssjuksköterska  Karolinska Universitetssjukhuset
Anmälan  

Denna sida uppdaterades senast: 2021-07-07