Att delta i en forskningsstudie – hur bidrar jag till forskningen

Vad innebär det att delta i en forskningsstudie?
Att som patient delta i en forskningsstudie kan innebära en vinst både för dig själv och för framtida bröstcancerpatienter. Men vad innebär det i praktiken för dig som patient?
Onkologen Ellinor Elinder kommer att berätta om sina arbeten och om vilka studier
som pågår på Karolinska och på Södersjukhuset.

 Tid  Tisdag 7 februari 2023, 18.00 – 21.00
 Plats  BCF Amazona, Digitalt möte Zoom
 Föreläsare  Ellinor Elinder, onkolog Karolinska Universitetssjukhuset
Anmälan  

Denna sida uppdaterades senast: 2022-12-28