Årsmötet tisdag den 24:e mars

Med hänvisning till rådande situation i Region Stockholm har BCF Amazona valt att skjuta upp föreläsningen ”Komplementär och alternativ medicin, KAM – vad innebär det” som skulle hållas tisdag den 24:e mars 2020. Nytt datum kommer att meddelas via Amazonabladet, hemsidan, Facebook och Instagram.

Årsmötet kommer att genomföras i en annan form. Samtliga anmälda kommer att få information via e-mail eller i de fall vi saknar e-postadress via telefon eller post.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vädjar till alla våra medlemmar att vara extra försiktiga. Ta eget ansvar och följ våra experter och sakkunnigas råd.

Om du har några frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

info@amazona.se

08 – 32 55 90

microphone-2775447_1280