Ärftlighet

Cancer utvecklas när skyddet mot cancerutveckling försämras, dvs. generna muterar. En genmutation kan ske av flera skäl. Man vet inte varför bröstcancergenerna muterar, men det finns dock ökade riskfaktorer. Läs mer under ”Förebyggande”.

När man talar om ärftlig, genetisk cancer betyder det att man är född med en muterad gen.

Både mamma och pappa kan vara bärare av en muterad bröstcancergen. Om en förälder bär på en bröstcancergen och den andre föräldern inte gör det, är risken 50% att ett barn ärver mutationen.

Ca 20 % av alla kvinnor som får bröstcancer har nära släktingar med samma sjukdom, men man beräknar att endast 5-10% av all bröstcancer är ärftlig och beroende av en nedärvd genetisk mutation.

Det finns idag två kända ärftliga bröstcancergener av viktig betydelse, BRCA1 och BRCA2. Man kan påvisa mutation i någon av dessa båda gener i mindre än häften av fallen. Om man kan konstatera en mutation hos en kvinna som behandlats för bröstcancer, finns det möjlighet för hennes släktingar att testa sig och se om de ärvt mutationen. Kvinnor som ärvt den har mycket hög risk för bröstcancer och ev. äggstockscancer men alla genbärare blir inte sjuka. Varför vissa drabbas, och andra inte, vet man i dagsläget inte.

Ärftlig bröstcancer behandlas ännu på samma sätt som all annan bröstcancer.

Cancerfonden har mer information. Du kan läsa mer om ärftlig cancer hos Cancerfonden här.

Källa: BCF Amazona från olika föreläsningar om ärftlig bröstcancer

Denna sida uppdaterades senast: 2017-01-02