Är du anhörig?

Beskedet om bröstcancer vänder snabbt upp och ner på livet och påverkar inte bara den som är sjuk utan även familj och vänner. Även om prognosen för de flesta med bröstcancer är god, leder det ofta till mycket oro och det tar mycket tid och kraft att kämpa mot sjukdomen för den drabbade. Kanske påverkar cancern framtidsplaner, trygghet i relationer, samliv och intimitet. Det kan kännas svårt att veta hur man ska bete sig. Man vill ställa upp och finnas till hands men vet inte riktigt hur.

Alla reagerar på olika sätt inför och ställer sig olika inför prognosen. Alla behöver bli bemötta på olika sätt. En blir handlingskraftig och beslutsam, en annan reagerar med ilska eller oro och rädsla, och en tredje genom att ta avstånd från sina känslor och förneka att hon är sjuk. Du kan vara säker på att du kommer att uppleva flera olika stadier och känslouttryck hos din partner eller din vän och det kan vara svårt att veta vad man kan göra och säga.

Lyssna, lyssna… Fråga, fråga… Det bästa råd vi kan ge och det finaste du kan göra är att lyssna på den drabbade. Det finns ofta ett stort behov att ventilera sina känslor och tankar. Var inte rädd att ställa frågor – gissa inte vad hon behöver, tänker eller tycker. Fråga!

Lyssna även till dina egna behov! När en familjemedlem eller en vän får bröstcancer drabbas man själv också av många funderingar. Ibland präglar oron livet även för dig. Ibland blir du arg och känner dig maktlös. Och ibland vill du bara fly och förneka att cancern inte är så mycket att bry sig om.

Du kan även vara säker på att du själv kommer att gå igenom olika reaktionsfaser. Man brukar säga att anhöriga inte är ”i fas” med den drabbade. Först kommer den sjukes reaktioner sedan är det anhörigas tur.

Oavsett vad du känner kan du räkna med att det är fullkomligt normalt! Inga reaktioner är rätt eller fel. Du behöver bara ta dina reaktioner på allvar och tillgodose dina behov. Ofta känner man skam för att du är ju inte ”drabbad”. Vi har manliga stödpersoner som kan vara ”ventil” för dig. Läs mer här: Bröstcancerförbundet

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona och ”Att stärka kropp och själ”  rehabenheten Karolinska sjukhuset. 

Denna sida uppdaterades senast: 2022-06-02