Antikroppsbehandling

Behandling med antikroppar är målstyrd och verkar genom att binda till specifika receptorer och blockerar på så sätt mekanismer som kan stimulera och påskynda att tumörceller växer.

Antikroppsbehandling är bland annat effektiv vid en speciell tumörtyp med en onormalt hög mängd av en receptor (HER2) som styr tumörcellernas tillväxt. Denna tumörtyp drabbar var femte kvinna som får bröstcancer. För att avgöra om man har en så kallad HER2-positiv bröstcancer testar man tumören med en speciell analysteknik. Om tumören är HER2-positiv ges antikroppsbehandling direkt efter operation och avslutad cytostatikabehandling. Vid behandling av metastaserad (spridd) HER2-positiv bröstcancer kombineras ofta antikroppsbehandling med cytostatika och ibland med hormonell behandling.

Antikroppsbehandling skiljer sig från både cytostatika och hormonell behandling, och ger i allmänhet färre och lindrigare biverkningar än cytostatikabehandling.

Källa: Bröstcancerförenignen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2022-04-07