Amoena söker modeller för utprovning av en ny bröstprotes 12:e och 13:e mars

Under våren kommer Amoena att lansera en bröstprotes med helt ny modern teknologi som är olik
de proteser som finns på marknaden idag. Sverige är ett av två länder som har blivit utvalt att
deltaga i en utvärdering av produkten. Läs mer här:

 Amoena söker modeller för bröstprotes