Amazona-medlemmar har bidragit med värdefulla data i en studie inom projekt REBECCA

I det senaste numret av Amazonabladet (nr 4/2023) berättade vi om att 17 frivilliga medlemmar från Amazona deltog i en studie inom projekt REBECCA. Ett av syftena med studien var att testa om det går att använda GPS-signaler från smarttelefoner för att observera och analysera olika aspekter av rörelse och aktivitet utanför patienters hemmiljö. Testet skulle genomföras under normala livsbetingelser och därför genomfördes ett antal aktiviteter för att efterlikna en del av ”en vanlig dag”. Du kan läsa mer i detalj om hur studien genomfördes i artikeln på sid 12–14 i tidningen här, men i korthet gick det ut på att deltagarna fick låna en smartklocka och installera REBECCA-appen för att sedan följa med på en tur i Stockholms innerstad med hjälp av olika färdmedel, äta middag på restaurang och genomföra ett butiksbesök.

Den insamlade datan från studien har börjat analyseras och de första resultaten som presenterats avser ”points of interest”, vilket i det här sammanhanget handlar om platser där en individ någorlunda regelbundet uppehåller sig. I studien representerade restaurangen och Amazonas kansli sådana platser. Den automatiska dataanalysen gav ett resultat på 72,5% korrekt identifierade besök där 54,1% dessutom stämde med avseende på tiden som tillbringades på platsen. Med tanke på att det var en väldigt kort tid för datainsamling är resultaten goda, och inom projekt REBECCA kan vi nu konstatera att den teknologiska lösningen fungerar tillfredsställande och är värd att satsa på för långtidsanvändning.

”Slutsatsen att data och beräkningsmodeller fungerar har möjliggjorts tack vare er medlemmar som var med och bidrog med både tid och datainsamling. Ert deltagande var oerhört värdefullt, och utan er hade projektet inte kunnat validera detta!” säger Amazonas projektledare Linda Engström.

Detta projekt har erhållit finansiering från Horisont 2020 – Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation enligt bidragsavtal nr 965231.

 

Några bilder från studien