AI kan förutse tumörer.

AI kan förutse tumörer upp till 5 år i förväg. Fortfarande forskningsprojekt men vi hoppas på snabb utveckling. Du kan läsa mer här:

head-254863_1280