Större text | Mindre Text
 
 Ansvarig för sidan är: BCF Amazona

Säg bröst och du tänker på något
mjukt,varmt, livgivande, sensuellt!


Säg bröstcancer och du känner
oro, rädsla, ångest!

Bröstcancerföreningen Amazona finns för att ge stöd och information! Du väljer själv om du vill ha stödjande enskilda samtal, delta i diskussioner på nätet eller träffas i grupp. Vi arrangerar även temakvällar om rehabilitering, proteser, peruker, lymfödem, komplementär medicin, nya behandlingar, medicinsk forskning mm. Du väljer det du är intresserad av och det du behöver!

Vi arbetar även med att tillvarata bröstcancerbehandlades intressen i vårt län. Bli gärna medlem! Vårt arbete är ideellt så ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att kunna påverka och förbättra bröstcancervården i Stockholms län. Medlemsavgift: 375:-/år. Vi finns som stöd för dig som är orolig, för dig som är drabbad och för dig som är anhörig.

Välkommen!

Kommande aktiviteter i föreningen

 

Amazonabladet som digital blädderbar tidning.  

Amazonabladet på nätet publiceras med 3 månaders eftersläpning. Vi lagrar minst 3 års utgivningar av tidningen och att man där lätt ska kunna söka efter artiklar o.dyl.

Vi publicerar Amazonabladet digitalt eftersom vi får mycket beröm för vår tidning och många patienter på andra platser än Stockholm har efterfrågat om de inte kan få tillgång till vår tidning. På det här sättet hoppas vi att detta. Den digitala tidningen blir ett komplement till papperstidningen och kommer inte att ersätta papperstidningen.

För att komma till våra tidningar klicka här.

Den lilla blädderbara tidningen här nedanför är bara ett exempel och därför får du bättre information om du går direkt till tidningssidan där allt finns samlat.

 

 

Amazona delar ut gåva till alla kvinnor i Stockholm som behandlas för bröstcancer.

Omtanke och gemenskap är syftet med present till våra medsystrar.

Måndagen den 17 mars påbörjas en aktivitet då varje bröstcancerdrabbad kvinna i Stockholms län får en vacker sminkväska och en hälsning från sina medsystrar. Syftet är att kvinnor som insjuknat och nyligen fått en bröstcancerdiagnos skall känna att det finns många kvinnor som delar hennes erfarenheter. Det finns stöd att få. Sminkväskan är i svart sammet med ett broderat rosa band. Den blir en symbol för att det finns positiva inslag även i det svåra.

Läs mer genom att klicka här.

Vårdval för onkologisk rehabilitering och lymfödem

Fr.o.m. 2010 införs vårdval när det gäller onkologisk rehabilitering och lymfödemrehabilitering i Stockholms läns landsting.

För att få komma på rehabilitering krävs remiss från din läkare. Onkologisk rehabilitering är s.k. slutenvårdsrehabilitering dvs. du bor på den rehabiliteringsanläggning som du själv väljer. En ökning med 50 % av antalet platser görs fr.o.m. 2010. Rehabiliteringen är 12 dagar. Du kan välja mellan följande rehabiliteringsställen:

När det gäller lymfödem har man i Stockholm rätt att få komma på 2 veckors rehabilitering för att komma tillrätta med sina problem. Rehabilitering för lymfödem görs antingen i dagvård eller slutenvård. Utöver detta finns underhållsbehandling att tillgå. De ställen som erbjuder rehabilitering för lymfödem är följande:

Rehabveckor på Masesgården

Välkommen till Mitt-i-livet-veckor på Masesgården.

Veckorna arrangeras av MOW Hälsa. BCF Amazona och BRO arrangerar också LEVA-veckor för kvinnor med spridd bröstcancer i samarbete med MOW Hälsa.
 
Klicka här för mer information om Mitt-i-livet-veckorna.

Källa: Bröstcancerföreningen Amazona

Denna sida uppdaterades senast: 2016-10-12

 

 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

BCF Amazona kan inte ansvara för att informationen på webbplatsen är uppdaterad vid varje given tidpunkt. Vård ändras och behandlingar utvecklas i takt med nya forskningsrön, sjukhusen omorganiserar osv. Är du osäker på någonting du läst så hör av dig med frågor eller prata med din läkare så får du uppdaterad information.

Denna hemsida tillhandahåller endast information. Författarna av det material som finns på hemsidan tillhör ej någon medicinsk expertis, om inte annat anges.

Informationen är inte avsedd att användas i stället för professionell medicinsk rådgivning eller behandling av legitimerad läkare.

 

Bröstcancerföreningen BCF Amazona i Stockholms län | Frejgatan 56
113 26 Stockholm | Telefon: 08-32 55 90 | Öppet vardagar 10-14
Webbsida: www.amazona.se | E-post: info@amazona.se

Ansvarig utgivare: Ordförande Maria Wiklund-Karlsson

© Ulrika Isaksson